+998 71 200 02 35

Ilmiy-tadqiqot ishlari


Hozirda Markazning asosiy shtatdagi 5 nafar tadqiqotchi oʼqituvchilar dolzarb mavzular boʼyicha quyidagi fundamental ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqdalar:

Raxmanov Shuxrat Naimovich 12.00.10 - ixtisosligi boʼyicha, fan doktori (DSc)ilmiy darajasini olish boʼyicha “Дипломатическое право международных организаций: доктрина и международно-правовая  практика”;

Ganibaeva Shaxnoza Karimberdievna 12.00.10 – ixtisosligi boʼyicha, fan doktori (DSc)ilmiy darajasini olish boʼyicha “Международно-правовое регулирование защиты прав и интересов детей”;

Raximov Daniyar Baxtiyarovich 12.00.03 - ixtisosligi boʼyicha, fan doktori (DSc)ilmiy darajasini oldi “Majburiyatlar bajarilishini fuqarolik-xuquqiy taminlash”;

Shakurov Rafik Rafilevich 12.00.08 - ixtisosligi boʼyicha fan doktori (DSc)ilmiy darajasini olish boʼyicha “Теория и практика развития поощрительных норм в уголовном праве Республики Узбекистан»;

Maripova Sevarxon Aribjanovna 12.00.04 - ixtisosligi boʼyicha, falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun “Применение медиации в гражданском судопроизводстве: сравнительно правовой анализ”).