+998 71 200 02 35

Proceedings of the center staff


Марказ профессор-ўқитувчилари томонидан тайёрланган ва нашр этилган  янги ўқув  адабиётлар куйидагилар: 

1. «Коррупция ва унга қарши курашишга оид атамалар ҳамда иборалар изоҳли луғати» илмий амалий қўлланма; Б.Исроилов

2. Юридик хизматнинг назарий ҳуқуқий муаммолари мавзусидаги монография; Ф.Отахонов

3. “Қонун ижодкорлигининг замонавий тенденциялари: миллий хорижий ва ҳалқаро тажриба” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари тўплами   Ш.Файзиев 

4. “Ўзбекистон давлати ва жамияти иновацион ривожланишининг ҳуқуқий жиҳатлари” ўқув қўлланма ; Х.Одилқориев

5. “Интелектуал мулк хуқуқи: товар белгиларининг ҳуқуқий муҳофазаси монография; Б.Тошев

6. ”Теневая эканомика: коррупция  взяточничество:уголовно-правовая оценка” монография  муаллифлар;  Б.Исроилов, Г.Алимов

7. ”Уголовно-правовое регулирование позитивного поведения” номли   монография;  Р.Шакуров

8. «Практикум по гражданскому процессу» мавзусидаги ўқув қўлланма ; С.Марипова

 9. «Жиноят қонунчилиги нормаларини қўллашга оид масалалар тўплами» ўқув амалий қўлланма; Г.Алимов 

10.  «Халқаро ҳуқуқ  ва  инсон ҳуқуқлари»  ўқув  қўлланма муаллиф  Л.Саидова      

11. «Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқий ислоҳотларнинг асосий  жиҳатлари»  мавзусида ўқув қўлланма   муаллифлар;  Ҳ.Одилқориев, Б.Тошев

12. Фуқаролик суд ишларини юритишда ошкоралик тамойили ва жамоатчилик назоратини таъминлашнинг долзарб масалалари

13. «Юридик шахсларнинг коррупцион ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарлигини тартибга солувчи халқаро стандартлар тизими» ўқув  қўлланма;Г.Алимов 

 14. Юридик фан ва ҳуқуқни қўллаш амалиётининг долзарб муаммолари