+998 71 234 56 02

Марказ ходимларининг нашрлари


Марказ профессор-ўқитувчилари томонидан тайёрланган ва нашр этилган  янги ўқув  адабиётлар куйидагилар: 

1. Б.Исроиловнинг «Коррупция ва унга қарши курашишга оид атамалар ҳамда иборалар изоҳли луғати» илмий амалий қўлланма;

2. ЮРИДИК ХИЗМАТНИНГ НАЗАРИЙ ҲУҚУҚИЙ МУАММОЛАРИ НОМЛИ МОНОГРАФИЯ  Ф.ОТАХОНОВ

3. Ш.Файзиев масъуллигида тайёрланган “Қонун ижодкорлигининг замонавий тенденциялари: миллий хорижий ва ҳалқаро тажриба” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари тўплами 

4. Х.Одилқориевнинг “Ўзбекистон давлати ва жамияти иновацион ривожланишининг ҳуқуқий жиҳатлари” ўқув қўлланма    

5. “Интелектуал мулк хуқуқи: товар белгиларининг ҳуқуқий муҳофазаси монография   муаллиф Б.Тошев

6. ”Теневая эканомика: коррупция  взяточничество:уголовно-правовая оценка”  номли   монография  муаллифлар;  Б.Исроилов, Г.Алимов

7. ”Уголовно-правовое регулирование позитивного поведения” номли   монография   муаллиф Р.Шакуров

8. «Практикум по гражданскому процессу» мавзусидаги ўқув қўлланма муаллиф С.Марипова

 9. «Жиноят қонунчилиги нормаларини қўллашга оид масалалар тўплами» ўқув амалий қўлланма  муаллиф  Г.Алимов 

10.  «Халқаро ҳуқуқ  ва  инсон ҳуқуқлари»  ўқув  қўлланма муаллиф  Л.Саидова      

11. «Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқий ислоҳотларнинг асосий  жиҳатлари»  мавзусида ўқув қўлланма   муаллифлар;  Ҳ.Одилқориев, Б.Тошев

12. Фуқаролик суд ишларини юритишда ошкоралик тамойили ва жамоатчилик назоратини таъминлашнинг долзарб масалалари

13. Г.Алимов муаллифлигида тайёрланган «Юридик шахсларнинг коррупцион ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарлигини тартибга солувчи халқаро стандартлар тизими»  номли   ўқув  қўлланма;

 14. Юридик фан ва ҳуқуқни қўллаш амалиётининг долзарб муаммолари