+998 71 200 02 35

O‘quv kurslari


“JINOYAT HUQUQIDAGI ASOSIY MASALALAR” O'QUV KURSI

 

QARZ SHARTNOMASI VA UNI TASDIQLASHNING O'ZIGA XOS JIXATLARI

 

MULKDAN TEKIN FOYDALANISH HAMDA LIZING SHARTNOMASINI TASDIQLASH QOIDALARI

 

NOTARIUS TOMONIDAN DALILLARNI TA'MINLASH

 

“MULK IJARASI SHARTNOMALARINI TASDIQLASH TARTIBI”

 

“ELEKTRON HUJJAT AYLANISHIDA ELEKTRON RAQAMLI IMZO” 

 

ELEKTRON RAQAMLI IMZO VA UNDAN FOYDALANISH KURSI TINGLOVCHILARI UCHUN 

 

BIR QANCHA JINOYAT SODIR ETILGANDA QILMISHNI KVALIFIKATSIYA QILISH.  ADVOKAT UCHUN MUHIM HIMOYA USULLARI

 

“KORXONANI SOTISH SHARTNOMASINI NOTARIAL TASDIQLASHGA QO‘YILGAN TALABLAR”

 

TAMOM BO'LMAGAN JINOYAT VA UNING KVALIFIKATSIYASI. ADVOKAT NIMALARNI BILISHI LOZIM

 

ISHTIROKCHILIKDAGI JINOYATNI  KVALIFIKATSIYASI. ADVOKAT UCHUN MUHIM KO'RSATMALAR

 

ADVOKAT FAOLIYATI PSIXOLOGIYASI VA ADVOKATNING NUTQ MADANIYATI

 

MEN ADVOKAT BO'LMOQCHIMAN

 

GAROV (IPOTEKA) SHARTNOMALARI HAMDA ULARNI TASDIQLASHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI