+998 71 234 56 02

Ижтимоий фанлар ва психология, юридик этика кафедраси


 Кафедра Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 27 июндаги “Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги Юристлар малакасини ошириш маркази фаолиятини янада такомиллаштириш тўғрисидаги” 531-сонли қарорига асосан ташкил этилган. Кафедрага 2019 йил 3 сентябрдан бошлаб и.ф.д., профессор Б.И.Исроилов раҳбарлик қилиб келмоқда.

Бугунги кунда жамоада кафедра мудири иқтисодиёт фанлари доктори, профессор Б.И. Исроилов, профессор, психология фанлари номзоди, доцент Н.А. Соғинов, ўриндошлик асосида фалсафа фанлари доктори, профессор С.Агзамхаджаева  ишламоқдалар.

 

Кафедра мудири, I-даражали адлия маслаҳатчиси

иқтисодиёт фанлар доктори, профессор

Исроилов Боходир Ибрагимович

200 дан зиёд илмий асарлар муаллифи (шундан 30 дан ортиғи монографиялар, дарслик ва ўқув қўлланмалар). Унинг илмий раҳбарлигида 2 та номзодлик диссертацияси ёқланган. Ҳозирда унинг раҳбарлигида  6 та тадқиқотчилар илмий изланишлар олиб бормоқдалар. 

 

Кафедра профессори,

психология фанлари номзоди, доцент

Соғинов Нурмат Абдусаматович

Умумий психология, ёш даврлари психологияси, ижтимоий психология, этнопсихология, психодиаг-ностика, махсус хизмат фаолияти психологияси, психологик хизмат соҳалари йўналишлари билан шуғулланган. Психология масалаларига оид 160 дан ортиқ илмий мақола, 20 дан ортиқ илмий-услубий, илмий-амалий қўлланмалар, дарсликлар муаллифи. Унинг илмий раҳбарлигида 1 та номзодлик диссертацияси ёқланган.

 

Кафедра профессори,

Фалсафа фанлари доктори, профессор

Агзамходжаева Саида Сабитхановна

     Этика ва эстетика, этикет, ижтимоий фалсафа, маданиятшунослик ва маънавий тараққиёт соҳалари мутахассиси. Шанхай университетининг таклиф қилинган фахрли профессори. Шанхай университетининг  олий ва олий таълимдан кейинги таълим соҳасидаги ҳамкорлик бўйича Халқаро Маслаҳат Қўмитасининг катта маслаҳатчиси. У 200 дан ортиқ илмий мақолалар, 15 дан ортиқ ўқув қўлланма ва илмий-амалий қўланма, 12 та монография ва 7 та дарслик (ўзбек, рус ва қорақалпоқ тилларида) муаллифи. Хорижий илмий нашрларда 29 та илмий мақоласи чоп этилган. Унинг илмий раҳбарлигида 5 та PhD диссертацияси ёқланган Ҳозирда унинг раҳбарлигида 4 та докторант илмий изланишлар олиб боришмоқда.

 

Кафедра ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, Ўзбекистон Республикасининг қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис палаталарининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарор ва фармойишлари, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг қарор ва бўйруқлари, кадрлар тайёрлаш, уларни қайта тайёрлаш ва малакасини оширишга оид вазирликлар ва бошқа идорларнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари, Марказнинг қарор ва бўйруқлари ҳамда Низомига амал қилади.

Кафедра фаолиятининг асосий йўналишлари:

- мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий соҳадаги ислоҳотларнинг мазмун-моҳияти, мазкур ислоҳотларнинг тенденциялари ва йўналишлари тўғрисида тингловчилар малакасини шакллантириш;

- ижтимоий-иқтисодий соҳада давлат-ҳуқуқий сиёсатининг устувор йўналишларини тушунтириш, тингловчиларга ижтимоий-иқтисодий соҳа билан боғлиқ янги билимлар бериш;

- жамиятни ижтимоий жиҳатдан қўллаб-қуватлаш, ижтимоий таъминот, соғлиқни сақлаш, таълим, солиқ, инвестиция сиёсати ҳақида ва иқтисодиёт соҳасидаги таркибий ўзгаришлар ҳамда уларнинг ҳуқуқий асосларини тингловчиларга етказиш;

 - кадрларнинг нотиқлик салоҳиятини ошириш, юридик касб этикасига риоя этиш, ижтимоий-иқтисодий соҳада амалга оширилаѐтган ислоҳотлар ҳақида маълумот бериш орқали тингловчиларнинг назарий билимлари ва амалий кўникмаларини мустаҳкамлаш;

- ижтимоий фанлар ва йўналишлар бўйича илмий-тадқиқотлар ўтказиш;

- кафедрага келиб тушган қонун ҳужжатлари муҳокамасида иштирок этиш, қонунчилик ҳамда ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштиришга қаратилган илмий асосланган таклиф ва хулосалар ишлаб чиқиш;

- кафедра профессор-ўқитувчиларини хорижий давлатларда малака ошириш ва стажировка (амалиёт)дан ўтказиш орқали касбий маҳоратини ошириш.

Телефон номер: + 99871 234-53-45