+998 71 234 56 02

Фуқаролик-ҳуқуқий фанлар кафедраси


Кафедра “Фуқаролик ҳуқуқи кафедраси” номи билан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1997 йил 21 июлдаги 364-сонли қарорига асосан ташкил этилган бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 27 июнда “Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги Юристлар малакасини ошириш маркази фаолиятини янада такомиллаштириш тўғрисидаги” 531-сонли қарорига асосан, “Фуқаровий-ҳуқуқий фанлар кафедраси” деб номланган.

Кафедрага 2004-2011 йилларда ю.ф.н., доцент И.Анартаев, 2011-2018 йилларда ю.ф.д., профессор М.М.Мамасиддиқов, 2018-2019 йилларда ю.ф.д., профессор Ш.Х.Файзиев  раҳбарлик қилган. 2019 йил 18 сентябдан бошлаб доцент С.А.Марипова раҳбарлик қилиб келмоқда.

Ўтган йиллар мобайнида кафедрада юридик фанлар докторлари, профессор М.М.Мамасиддиқов, Ш.Х.Файзиев, И.И. Насриев, иқтисодий фанлар докторлари, профессор Б.Х.Умурзаков, юридик фанлар номзодлари Г.С.Инамджанова, Т.С.Султанова, С.Б.Холбоев, Г.Худойбердиева, катта ўқитучилар Х.С.Файзиев, А.Эранов, У.Холов, Н.Азимов,  С.А.Хакимова, Ф.Фариков, А.Аббасов, А.Қосимова, Р.Хақбердиева, М.А. Дониёровлар фаолият юритганлар.

Бугунги кунда жамоада кафедра мудири доцен С.А.Марипова, юридик фанлар доктори, профессор О.Оқюлов, У.Т.Аюбов, Х.Қучқаровлар ишламоқдалар. 

Кафедра мудири, юридик фанлар номзоди, доцент

Марипова Севархон Арибжановна

С.Марипованинг 60 дан ортиқ илмий, ўқув-услубий адабиётлар чоп этилган бўлиб, шулардан: 2 та дарслик, 7 та ўқув қўлланма (3 таси хаммуалифликда),6 та ўқув-услубий қўлланма, рисола, ва илмий мақолалар улар ўзбек ва рус тилларида чоп этилган.

С.Марипова 2017 йилдан бошлаб Маъмурий судларда иш юритиш тўғрисидаги кодекс нормаларини қўллашнинг хусусиятлари ҳамда2018 йилдан медиацияга оид ўқиш жараёнини такомиллаштиришбуйичаилмий изланишлар олиб борилмоқда. Бир қатор илмий изланишлари уй-жой ва ҳусусийлаштириш, оила,иқтисодий процессуал, фуқаролик процессуал ҳуқуқлари адвокатура ва суд амалиётларини долзарб муаммоларини ёритган.   

 

Кафедра профессори,

юридик фанлар доктори, профессор

Оқюлов Омонбой

О.Оқюловнинг 300 дан ортиқ илмий асарлари ўзбек, рус, инглиз, япон тилларида нашр этилган. Унинг раҳбарлиги остида 25 дан ортиқ номзодлик диссертацияси, 2 та докторлик диссертацияси, 50 дан ортиқ магистрлик диссертацияси тайёрланган ва ҳимоя қилинган. У АҚШ ва Япониядаги халқаро илмий анжуманларда иштирок этиб, маърузалар ўқиган. 2012 йилда “Шухрат” медали билан тақдирланган, 2016 йилда Ўзбекистонда хизмат кўрсатган юрист унвонига сазовор бўлган.

О.Оқюлов қонун ижодкорлиги жараёнида, юқори малакали илмий ходимлар тайёрлашда, профессионал судьялар корпусини шакиллантиришда, юридик таълим соҳасида фаол иштирок этиб келмоқда. 

 

Кафедра юридик фанлар номзоди доцент

Аюбов Улуғбек Тўлаганович

 

У.Аюбовнинг 50 дан ортиқ илмий асарлари ўзбек, рус  тилларида, шу жумладан хорижда чоп этилган. 

1996 йил “Шухрат” медали билан тақдирланган, 2016 йилда Ўзбекистонда хизмат кўрсатган юрист фахрий унвони берилган.

 

Кафедра доценти в.б

Қучқаров Хамидулло Абдурасулович

Унинг 30 дан ортиқ илмий асарлари ўзбек, рустилларида, шу жумладан хорижда чоп этилган.  

The Chair carries out its activities in accordance with the Constitution and laws of the Republic of Uzbekistan, resolutions of the Chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, decrees, decisions of the President of the Republic of Uzbekistan, the Law “On Education” of the Republic of Uzbekistan, Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On the strategy for the further development of the Republic of Uzbekistan” No. P-4947, 1997; Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated June 27, 2019 No. 531 “On further improvement of the activities of the Lawyers’ Training Center under the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan”, the Charter of the Lawyers’ Training Center and other decisions and orders of the Lawyers’ Training Center, developed and approved in accordance with orders, instructions, resolutions of the Ministry as well as decisions of the Academic Council of the Center, director of the Center on the basis of orders and instructions.

The Chair of Civil Law is an integral part of the Lawyers’ Training Center which carries out educational, awareness-raising, methodological and research activities as well as cultural and enlightenment work on the continuing education and retraining of trainees in several civil law related disciplines.

The main areas of activity of the Chair:

- Civil law

- Civil procedural law

- Economic procedural law

- Litigation in administrative courts

- Arbitration proceedings

- Mediation

- Business law

- Labor law

- Social security rights

- Family law

- Housing law

- Land law

- Legal status of notary activities

- Legal status of the Civil Registry Offices

- Legal status of the Bar

- Legal status of the legal service

- Legal framework for mediation

The duties of the faculty members and other employees of the Chair are defined in the Vocational Guidance approved by the director of the Center.

Phone number: + 99871 234-52-79.