+998 71 234 56 02

OAVda nashr etilgan maqolalar


Қонунларни ҳурмат қилган халқ қонунийликка эришади 

манбаа ЎзА

Ҳуқуқий давлатни шакллантириш ва мустаҳкамлаб бориш шу давлат фуқароларининг ҳуқуқий онги, тафаккури билан чамбарчас боғлиқ.
 
Мамлакатда қабул қилинган, амалда бўлган қонун ҳужжатларини аҳоли нафақат билиши, балки уларга риоя этишида кўринади ҳуқуқий давлатнинг қиёфаси. Қонунларни ҳурмат қилган халқ қонунийликка албатта эришади
 
Ўзбекистон – ана шундай мақсадни олдига қўйиш баробарида, уни амалда таъминлашга интилаётган давлат.
 
Миллий давлатчилик ва ҳуқуқий тизимни мустаҳкамлаш эса, аввало, билимли, замонавий фикрлайдиган ва мустақил равишда қарорлар қабул қиладиган юридик кадрларга бевосита боғлиқ.
 
Шунинг учун ҳам юридик кадрларни тайёрлаш тизимини, юридик хизматлар кўрсатиш сифатини, суд-ҳуқуқ соҳасида хизмат қилаётган ходимлар малакасини ошириш масалаларига эътибор кучайтирилди.
 
Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2019 йил 6 январдаги “Судьялик лавозимларига номзодларни тайёрлаш, судьялар ва судлар аппарати ходимларини қайта тайёрлаш, уларнинг малакасини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ушбу йўналишда муҳим қадам бўлди.
 
Мазкур қарор ижросини таъминлаш, юрист кадрларни қайта тайёрлаш жараёнида ўқитиш тизими сифатини ошириш бўйича янгича услублар жорий этилди. Бу соҳада Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 27 июнда “Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги Юристлар малакасини ошириш маркази фаолиятини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги қарори ҳам қабул қилинди.
 
Шу асосда марказга янги вазифалар юкланди. Адлия, юридик хизмат, адвокатура бўйича ҳуқуқшунос ва бошқа кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш, бошқа соҳа мутахассисларининг ҳуқуқий билимларини ошириш бўйича шартнома асосида ўқишлар ташкил этиш белгилаб берилди.
 
Шу билан бирга, ҳуқуқшунослик соҳасида илмий тадқиқотларни амалга ошириш, ҳуқуқшунос кадрларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш борасида тавсиялар ишлаб чиқиш ва тақдим этиш вазифаси юкланди. Ҳуқуқшунос кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш масалалари юзасидан халқаро ташкилотлар ҳамда хорижий давлатлар таълим муассасалари билан ўзаро ҳамкорлик қилиш белгиланди.
 
Марказ ана шундай талаблар асосида фаолият юритмоқда. Айтиш мумкинки, кейинги йилларда тизим фаолияти кескин кучайтирилди. Масалан, 2000-йилларда марказда ҳар бир ўқув йилида ўртача 600 нафардан 800 нафаргача тингловчи малака оширган бўлса, кейинги икки йилда бу кўрсаткич 3000 нафарга етказилди.
 
Муҳими, марказда ўқитиш сифати тубдан яхшиланди. Энг яхши профессионал кадрлар, етук олимларнинг сабоқ бериши йўлга қўйилди. Замонавий технологияларни ўқитиш тизимига жорий этиш бўйича иш олиб борилмоқда.
 
Марказ тузилмаси ҳам янгиланди. Айни пайтда янги “Қонунчилик техникаси ва коррупцияга қарши экспертиза” ва “Ижтимоий фанлар ва психология, юридик этика” кафедралари, шунингдек, “Буюртмалар портфели ва маркетингни шакллантириш”, “Фан, инновация ва таълим дастурларини ишлаб чиқиш” бўлимлари ташкил этилди. Марказнинг ички меъёрий ҳужжатлари такомиллаштирилди, ўқув дастурлари танқидий кўриб чиқилди, профессор-ўқитувчилар ва ходимлар танлов асосида ишга қабул қилинди. Марказга ходимларни очиқ танлов асосида ишга қабул қилиш йўлга қўйилди.
 
Марказ нафақат марказий ҳуқуқий идоралар, балки ҳудудларда фаолият олиб бораётган юридик кадрларни ўқитиб келмоқда. Ҳозирги кунда уларга қулайлик яратиш мақсадида қўшимча таълим шакли сифатида масофадан туриб ўқитиш тизимини йўлга қўйишга ҳаракат қиляпмиз.
 
Шунингдек, марказда Адлия вазирлиги билан келишилган ҳолда ҳуқуқий соҳани ёритувчи журналистлар малакасини ошириш ҳам йўлга қўйилди.
 
Ҳуқуқшунос кадрларни тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш соҳасида халқаро ҳамкорлик ҳам йўлга қўйилган. Халқаро ҳамкорлар кўмагида профессор-ўқитувчиларимиз учун семинарлар, қисқа муддатли ўқув курслари ташкил этиб келинмоқда. Марказ АҚШ, Хитой, Германия, Франция, Венгрия, Словакия, Швеция, Польша, Испания, Португалия, Руминия ва бошқа давлатлардаги турдош ўқув муассасалари билан икки томонлама ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйган.
 
Марказда медиаторларни қайта тайёрлаш тизими янги йўлга қўйилган бўлса, интеллектуал мулк соҳасидаги кадрлар малакасини ошириш курсини ташкил этишга ҳам ҳаракат қиляпмиз.
 
Марказда ноширлик фаолияти яхши йўлга қўйилган. Кейинги уч йилнинг ўзида профессор-ўқитувчиларимиз томонидан “Инсон ҳуқуқлари”, “Одам савдосига қарши кураш соҳасидаги миллий ва халқаро ҳуқуқ нормалари”, “Инсон ҳуқуқлари таълимига оид БМТ ҳужжатлари”, “Адвокатлик фаолиятининг халқаро стандартлари” каби ўнлаб китоблар чоп этилди.
 
Малака оширишнинг замонавий, тезкор ва таъсирчан шакли ҳисобланган қисқа муддатли ва мавзули ўқув-семинарларини жорий этиш режалаштирилмоқда. Келгусида илғор педагогик ва ахборот-коммуникация технологиялари жорий этилишини назарда тутадиган дарсликлар, ўқув қўлланмалари, ўқув-методик мажмуалар, шу жумладан, электрон дарсликлар, ўқув қўлланмалари, ўқув-методик мажмуаларни яратиш устида иш олиб борилмоқда.
Қутбиддин БУРҲОНОВ,
Юристлар малакасини
ошириш маркази директори
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________

Правовое регулирование и перспективы развития семейной медиации

На протяжении долгих лет с момента обретения независимости осуществляются целенаправленная работа и реформирование судебно-правовой системы Республики Узбекистан.
Однако, несмотря на это, вот уже на протяжении двух десятилетий мы сталкиваемся с проблемой, актуальной в Узбекистане и сегодня, — перегруженностью судов, судебными тяжбами, затягивающимися на несколько лет, неисполнением решений судов и огромными затратами на судебные расходы.
 
Индустриальный и информационный бум, прогресс и глобализация привели к тому, что количество споров и их сложность возросли в геометрической прогрессии. Отдельные лица научились судиться беспощадно и жестоко. Судьи, адвокаты, юрисконсульты, прокуроры, представители органов государственного управления имеют свой опыт и профессионализм, волю к исполнению своей процессуальной функции. На фоне этого стала актуализироваться очевидная необходимость поиска других процедур урегулирования споров.
 
С 3 июля 2018 года поэтапно в правовую систему Узбекистана стала внедряться медиация - новый способ альтернативного разрешения спора. Принятие Закона "О медиации" вызвано велением времени. Существует два подхода в определении этимологии самого слова «медиация». Одна точка зрения в том, что медиация восходит к латинскому слову "mediare" - "посредничать", а другая – к латинскому слову "medium" - "половина". Медиация относится к группе технологий альтернативного разрешения споров с приглашением представителя нейтральной, беспристрастной стороны. Медиация, как и переговоры, третейский суд, сотрудничество в решении споров, относится к «согласительным процедурам».
 
Так как медиация является важнейшим критерием развития демократии, суть ее заключается в том, что две конфликтующие стороны могут при помощи профессионального посредника – медиатора достигнуть согласия, не прибегая к долгим судебным разбирательствам. В отличие от судебных способов разрешения споров, которые представляют собой прямое правоприменение, медиация это скорее использование права для разрешения споров на основе справедливости, с учетом интересов обеих сторон.
 
Мы должны помнить, что реформы работают, когда люди чувствуют себя их участниками, а не объектами. Именно этот недостающий компонент может дать медиация. Вместе с тем существует мнение, что развитие медиации у нас не реально - слишком велики агрессивность и недоверие сторон, отношение юристов к перспективам развития медиации также неоднозначно. Некоторые из них считают, что медиация не приживется, так как является сугубо западным явлением, другие, в числе которых немало известных и уважаемых юристов, уверены, что медиация заслуживает пристального внимания со стороны общества и государства.
 
В последнее десятилетие в странах постсоветского пространства практика медиации интенсивно развивается и закрепляется на законодательном уровне: в России и Казахстане в 2011 году, Беларуси - в 2014, Кыргызстане и Узбекистане - в 2018, Азербайджане - в 2019 году. В таких странах, как Грузия, Украина, Туркменистан, Таджикистан, Армения, медиация развивается как частная практика, специальных законов и нормативно-правовых актов пока не разработано. Подготовка медиаторов и их практика регламентируются существующими национальными законами и актами: Гражданский кодекс, законы о семье, образовании, некоторые международные правовые акты.
 
Вступивший в силу 1 января 2019 года Закон Республики Узбекистан "О медиации" регулирует отношения в области медиации. В нем оговариваются основные понятия и принципы медиации, права и обязанности сторон в медиации, требования к медиатору, его полномочия, условия применения и проведения медиации. Примечательно, что в соответствии с законом, медиативные услуги могут оказываться на профессиональной и непрофессиональной основе. Данные о профессиональных медиаторах вносятся в Реестр профессиональных медиаторов после успешного прохождения ими специальных курсов.
 
В настоящее время стало интенсивно развиваться законодательство о медиации, приняты и внесены изменения в более чем 14 нормативно-правовых актов. Прика
зом Министерства юстиции Республики Узбекистан от 31 января 2019 года утверждена программа подготовки медиаторов и определено профильное учреждение, которое станет кузницей профессиональных медиаторов – Центр повышения квалификации юристов при Министерстве юстиции Республики Узбекистан (ЦПКЮ).
 
С целью подготовки профессиональных медиаторов в ЦПКЮ с 23 сентября 2019 года начато проведение специальных учебных курсов по медиации. Типовая учебная программа разработана на основе Закона Республики Узбекистан «О медиации» с учетом международных стандартов обучения медиаторов. Профессорско-преподавательский состав ЦПКЮ обучили передовым технологиям в области медиации ведущие международные эксперты из США, Сингапура, Беларуси. На основе полученных знаний при участии экспертов из стран СНГ был разработан первый в Узбекистане учебно-методический комплекс «Медиация. Базовый курс. Особенности применения медиации».
 
Примечательно, что первыми слушателями курсов медиации в ЦПКЮ в своем большинстве стали юристы, психологи и педагоги. Теперь они смогут стать как профессиональными, так и непрофессиональными медиаторами.
 
В настоящее время в разрешении спорных отношений отдельное место отведено и институтам гражданского общества, например, примирительной комиссии схода граждан. Нормы статей 40, 218 Семейного кодекса Республики Узбекистан прямо предписывают участие примирительной комиссии схода граждан в разрешении вопросов, возникающих при расторжении брака. При этом деятельность членов комиссии не является медиаторской.
 
В связи с новыми возможностями развития досудебного урегулирования споров и современными разработками в области конфликтологии, необходимо разработать требования к деятельности членов примирительных комиссий о прохождении специальных учебных медиаторских курсов, например на базе ЦПКЮ. Это позволит повысить компетентность комиссий в рассмотрении семейных и иных споров, обучить современным конфликтологическим технологиям и будет способствовать новому виду деятельности, а также послужит предотвращению типичных ошибок, допускаемых отдельными членами комиссий в процессе рассмотрения судебных определений, обращений органов ЗАГС и отдельных граждан.
 
С октября 2018 года адвокат имеет право принимать меры по досудебному урегулированию споров, примирению сторон, а также выступать в качестве третейского судьи, медиатора за исключением случаев, когда адвокат является представителем одной из сторон. В связи с этим необходимо широко привлекать к медиативной деятельности адвокатов, профессиональных и непрофессиональных медиаторов.
 
Севархон МАРИПОВА, доктор юридических наук,
заведующая кафедрой гражданско-правовых наук 
Центра повышения квалификации юристов 

 

при Министерстве юстиции Республики Узбекистан