+998 71 200 02 35

Oчиқ маьлумотлар


O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-fevraldagi "Davlat muassasalarini isloh qilishni jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi PQ-123-son qarorining 1-bandi v-kichik bandi ijrosi yuzasidan ma’lumotlar

1.  2022 yil 2-chorak davomida Yuristlar malakasini oshirish markazi tushumlari (daromadlari) to‘g‘risida

2.  2022 yil 2-chorak davomida Yuristlar malakasini oshirish markazi byudjetdan ajratilgan mablag‘larning chegaralangan miqdori  to‘g‘risida

3. 2022 yil 2-chorak davomida Yuristlar malakasini oshirish markazi xodimlarining respublika  ichidagi xizmat safarlari bo‘yicha amalga oshirgan xarajatlari to‘g‘risida

4. 2022 yil 2-chorak davomida Yuristlar malakasini oshirish markaziga Davlat maqsadli jamg‘armalardan ajratilgan subsidiyalar, kreditlar hamda tijorat banklariga joylashtirilgan depozitlar to‘g‘risidagi

5. Balans

6. СПРАВКА о дебиторской и кредиторской задолженностях

7. ОТЧЕТ о движении прочих внебюджетных средств

8. О Т Ч Е Т об исполнении сметы расходов

9. ОТЧЕТ о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации

 

__________________________________________________________________

Юристлар малакасини ошириш маркази балансидаги бино ва иншоотлар ҳақида маълумот

 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 12 апрелдаги 289-ф-сон фармойишига асосан Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг Касб-ҳунар таълим маркази ва Тошкент шаҳар ҳокимлигининг Мирзо Улуғбек транспорт касб-ҳунар коллежи жойлашган Тошкент шаҳри Мирзо Улуғбек тумани, Катта Дархон кўчаси, 6-уй манзилдаги ўқув бино ва иншоотлари тегишли ҳудуди билан биргаликда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги Юристлар малакасини ошириш марказига оператив бошқариш ҳуқуқи билан бепул берилган.

Мазкур фармойиш билан ажратилган бино иншоотлар 1 ва 2 қаватли бўлиб, олтита бинодан иборат, ер участкасининг умумий майдони 8278 кв.м, умумий майдони 4265 кв.м.